takie sobie logo serwisu
Nova et vetera...

WYPISY HISTORYCZNE
Niewolnictwo
Edukacja
WYPISY
EGZEGETYCZNE
Historia egzegezy
Komentarze
Genealogie Jezusa
Krwotok
Ryba św. Piotra
77 razy
Podróż do Jerozolimy
Cudzołożnica
Skorpion
Belzebub
Trzy dni
i trzy noce
Jak wielu
będzie zbawionych
Syn marnotrawny
Niedostrzegalnie
Rozwód
Dzieci
Wielbłąd
Łazarz
Olejek nardowy
Biczowanie
Data śmierci Jezusa
Krwotok

Joachim Gnilka

Jezus z Nazaretu. Orędzie i dzieje


Tłumaczył z języka niemieckiego
Juliusz Zychowicz

Kraków 11997

Data śmierci Jezusa

[s. 376n]

Wielokrotnie podejmowano próbę dokładnego ustalenia daty śmierci Jezusa. Rozbieżne wyniki tych prób, wahające się między rokiem 27 a 33, skłaniają do daleko posuniętej powściągliwości. Materiałem, którym posługiwano się w obliczeniach, jest ograniczenie ram czasowych, okres trwania działalności Jezusa i dane astronomiczne.

Terminus a quo jest wyznaczony przez początek działalności Jezusa, który nie może przypadać na okres wcześniejszy niż 15. rok panowania cesarza Tyberiusza (1 października 27 - 1 października 28). Terminus ad quem stanowi koniec prefektury Piłata (rok 36).

Publiczna działalność Jezusa miała trwać najmniej rok, najwyżej trzy lata. Okres trzyletni jest jednak bardzo mało prawdopodobny.

Obliczenia astronomiczne nasuwają wiele niepewności. Jest rzeczą kontrowersyjną, czy Jezus umarł w święto Paschy, czy też w przeddzień, a więc 15. czy 14. miesiąca nisan (miesiąc wiosenny). Opowiedzieliśmy się za dniem święta. Wiadomo, że był to piątek. Możemy dzisiaj dokładnie stwierdzić, w których latach 14. lub 15. nisan przypadał na piątek.

Nie mamy jednak zupełnie pewności, czy Żydzi obserwowali wówczas dokładnie nów księżyca. Robili to bowiem na oko. Można sobie bardzo łatwo wyobrazić, że pomylili się przynajmniej o jeden dzień.

Do tego dochodzi okoliczność, że władza ustalająca kalendarz miała z pewnych przyczyn - jeśli nie dojrzał jeszcze jęczmień, potrzebny do ofiary kłosów 16. dnia miesiąca nisan, jeśli trudne warunki drogowe mogły wpłynąć niekorzystnie na frekwencję przybywających na Paschę pielgrzymów - prawo włączenia przed nisan miesiąca przestępnego. W których latach miało to miejsce, nie wiemy.

Tak więc musimy się zadowolić stwierdzeniem, że Jezus został stracony około roku 30. Rok 30 był 783. rokiem od założenia miasta Rzymu. Co się tyczy wieku Jezusa, to prawdopodobnie przekroczył On wtedy połowę swoich lat trzydziestych
Copyright © by Usługi dla Ludzkości (xwa & mb).
Last UpDate: 12.01.2011 [ver.3.1 rb©]
Generation time: 0.00335sek.


Warning: Unknown: open(/var/lib/php5/sess_53da0e7854801251aba0c51059afa4c9, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0