takie sobie logo serwisu
Nova et vetera...

WYPISY HISTORYCZNE
Niewolnictwo
Edukacja
WYPISY
EGZEGETYCZNE
Historia egzegezy
Komentarze
Genealogie Jezusa
Krwotok
Ryba św. Piotra
77 razy
Podróż do Jerozolimy
Cudzołożnica
Skorpion
Belzebub
Trzy dni
i trzy noce
Jak wielu
będzie zbawionych
Syn marnotrawny
Niedostrzegalnie
Rozwód
Dzieci
Wielbłąd
Łazarz
Olejek nardowy
Biczowanie
Data śmierci Jezusa
Trzy dni i trzy noce

Giuseppe Ricciotti

Życie Jezusa Chrystusa


Tłumaczył z języka włoskiego
Jan Skowroński

Warszawa 31956

Trzy dni i trzy noce (Mt 12, 40)

[s. 488]

"Albowiem jako był Jonasz w żywocie wielkiej ryby trzy dni i trzy noce, tak i Syn Człowieczy będzie w sercu ziemi trzy dni i trzy noce" (Mt 12, 40). Wyrażenie "dzień i noc" oznaczało według zwyczajów rabinistycznych dwudziestoczterogodzinny

[s. 489]

okres bez względu na to, czy upływał on w pełni, czy tylko częściowo.

[przypis:]

Cytaty z pism rabinackich por. Strack-Billerbeck, dz. cyt. I, 649. Najbardziej jasne jest określenie Eleazara syna Azariasza z r. 100 po Chrystusie, który orzekł: "Jeden dzień i jedna noc tworzą jedną Onah (24 godziny), a część jednej Onah ma ważność całej Onah". Godny uwagi jest odpowiednik w języku greckim νυχθήμερον (nychthemeron) — "noc-dzień" (por. 2 Kor 11, 25).
Copyright © by Usługi dla Ludzkości (xwa & mb).
Last UpDate: 12.01.2011 [ver.3.1 rb©]
Generation time: 0.02265sek.


Warning: Unknown: open(/var/lib/php5/sess_e245bbbb3bfbad192a47e7f2683dee0d, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0