takie sobie logo serwisu
Foto i biogram

"Nikt z nas nie żyje dla siebie..."
Strona tytułowa
Przedmowa
Rozdział I
Rozdział VII
Rozdział XIII
Spis treści
Bibliografia prac
o. A. Jankowskiego
od 2001 roku
O. Augustyn JANKOWSKI OSB (1916-2005) - biografia, wywiad...

o. Augustyn Jankowski OSB
(imię chrzcielne: Bogdan)

*1916 †2005
urodził się 14 września 1916 roku w miejscowości Złatoust na Uralu. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rodzina Jankowskich osiedliła się w Toruniu i tam, w toruńskim Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika Bogdan zdał maturę w roku 1934.

Od tego roku Jankowscy zamieszkali w Warszawie, a Bogdan, na skutek sprzeciwu rodziców wobec jego planów wstąpienia do seminarium duchownego, podjął studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. Po roku rozpoczął drugi fakultet - filologię klasyczną. Tu słuchał wybitnych profesorów, m.in. Władysława Tatarkiewicza, Jana Łukasiewicza, Tadeusza Zielińskiego, Adama Krokiewicza. Uzyskał dwa magisteria: w zakresie filozofii - u Tatarkiewicza, i w zakresie filologii klasycznej - u Krokiewicza.

Po ukończeniu obydwu kierunków wstąpił w roku 1939 do seminarium duchownego, a cztery lata później przyjął święcenia kapłańskie i podjął pracę jako wikariusz w parafii Kołbiel.

Po dwudziestu miesiącach został prefektem w seminarium i podjął dalsze studia na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Był uczniem ks. Wincentego Kwiatkowskiego, profesora apologetyki, za sugestią którego odbył dwuletnie studia na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, zdobywając tam pod kierunkiem o. Urbana Holzmeistra SI stopień licencjata nauk biblijnych. W tym czasie studiował w Rzymie ks. Karol Wojtyła, z którym ks. Jankowski szybko się zaprzyjaźnił.

Po powrocie do Warszawy w roku 1948 uzyskał doktorat teologii na UW, a cztery lata później habilitację, zmieniając jednak kierunek z apologetyki na biblistykę.

Po dwunastu latach pracy w diecezji, w roku 1955, ks. Bogdan Jankowski, realizując ślub złożony pierwszych dniach wojny, wstąpił do zakonu benedyktynów. Otrzymał imię Augustyn.

Pod koniec lat 50-tych wydał pierwsze pozycje książkowe z zakresu biblistyki, w tym niezastąpiony do dziś komentarz Apokalipsy. Rok 1963 przyniósł decyzję abpa Karola Wojtyły o zatrudnieniu o. Augustyna na Papieskim Wydziale Teologicznym, gdzie podjął wykłady z egzegezy Nowego Testamentu i teologii biblijnej.

W roku 1978 papież Paweł VI powołał o. Augustyna Jankowskiego w skład Papieskiej Komisji Biblijnej - do grona dziewiętnastu najwybitniejszych biblistów świata. W pracach Komisji o. Augustyn brał udział przez dwie kadencje do roku 1989.

W międzyczasie w roku 1985 został opatem klasztoru tynieckiego, którą to funkcję pełnił przez osiem lat.

Jego działalność naukowa to prócz wykładów: seminarium naukowe (trzynastu doktorów oraz pokaźna liczba magistrów i magistrów-licencjatów), ponad dwadzieścia pozycji książkowych własnych, ponad sto artykułów, współautorstwo dziesięciu książek, redakcja naukowa najpopularniejszego w Polsce przekładu Pisma Świętego - tzw. Biblii Tysiąclecia, redakcja serii Attende lectioni, podejmującej zagadnienia teologii biblijnej.

W roku 1996 Papieska AkademiaTeologiczna nadała o. prof. zw. dr. hab. Augustynowi Jankowskiemu stopień doktora honoris causa. Aż do ostatnich dni życia o. Augustyn wykładał w ramach cyklu doktoranckiego teologię biblijną, ciesząc się bardzo dużą popularnością wśród studentów - nie tylko PAT-u - i przygotowywał do druku kolejne książki.

O. Jankowski był również bardzo cenionym kierownikiem duchowym i spowiednikiem. Zawsze skromny, cierpliwy i wyrozumiały, chętnie dzielił się z innymi swoim czasem, wiedzą i doświadczeniem.

Od kilku miesięcy zaczęła się u o. Augustyna nasilać choroba serca, która stała się przyczyną Jego śmierci. Chrystus powołał Go do siebie w niedzielny poranek, 6 listopada 2005 roku - w dziewięćdziesiątym roku życia, w sześćdziesiątym trzecim roku kapłaństwa, w pięćdziesiątym pierwszym roku życia zakonnego.

Copyright © by Usługi dla Ludzkości (xwa & mb).
Last UpDate: 12.01.2011 [ver.3.1 rb©]
Generation time: 0.02222sek.


Warning: Unknown: open(/var/lib/php5/sess_963e11dfde524beca3600dd984077b4c, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0