takie sobie logo serwisu
Dedykacja

KAROL KORTA
Wspomnienia

JAN CZUBEK
RYMY
Przedmowa
Rymy młodzieńcze
Rymy wieku dojrzałego
Rymy ostatnie

H O M E R
ILIADA
Pieśń I

H O R A C Y
POEZJE
Słowo wstępne
Pieśni
Księga I
Jan Czubek (1849-1932) - biografia, twórczość (Rymy, 1937)

Jan Czubek we wspomnieniach ucznia


dr Karol Korta, Gimnazjum św. Anny w Krakowie. Wspomnienia ucznia z lat 1888-1896,
Biblioteka Krakowska Nr 97, Kraków 1938, s. 52n.Spośród profesorów świeckich - «weltlich», jak brzmiało określenie w wykazie stanu służby (Personal-Standes-Tabelle) - zaczynając od filologów - do najbardziej charakterystycznych postaci za naszych czasów należał znakomity humanista Jan Czubek. Urodzony w Baczkowie, w powiecie bocheńskim w r. 1849, studiował filologię klasyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwsze stanowisko w zawodzie nauczycielskim objął w r. 1872 jako suplent gimnazjalny w Stanisławowie. Stamtąd przeniesiono go do Bochni (1873), a w r. 1875 jako rzeczywistego nauczyciela do Tarnowa. Uczył łaciny i greki przeważnie w klasach wyższych, a jak uczył, niech powie dr Zygmunt Samolewicz, sam pierwszorzędny znawca filologii klasycznej, autor Gramatyki łacińskiej i wielu dzieł z tej dziedziny: «W klasie VI przysłuchiwałem się przekładowi Salustiusza De coniuratione Catilinae. Profesor jest mistrzem w tłumaczeniu, tudzież w trafnym doborze zwrotów szczeropolskich...; rozmawiano po łacinie (w VI klasie!) o treści lekcji poprzedniej. W klasie VIII czytano Apologię Platona. Rzecz traktowano poważnie, spokojnie i rozumnie. Taka lektura stanie się najlepszą, bo praktyczną logiką dla uczniów». [Z protokołu konferencji z okazji wizytacji Gimnazjum św. Anny od 13-24 listopada 1892 r.]

W nauce zasłynął jako znakomity tłumacz utworów literatury greckiej (Sofokles, lirycy greccy) nie wyłączając Iliady (1920), której nadał w przekładzie ton [s. 53] ludowy, używając wyrażeń i zwrotów zaczerpniętych z języka chłopskiego. Nie obcą mu też była dziedzina języka polskiego, w której jako filologicznie wyszkolony często głos zabierał. W latach dziewięćdziesiątych pracował nad historią literatury polskiej, wydając szereg znakomitych rozpraw o życiu Jana Chryzostoma Paska, Wespazjana Kochowskiego i Wacława Potockiego. Zwrócił również uwagę na literaturę polityczną, a owocem tych studiów był ogromny tom literatury politycznej z czasów pierwszego bezkrólewia i trzy tomy literatury rokoszu Zebrzydowskiego. Praca naukowa profesora Czubka została uwieńczona nadaniem mu godności członka Akademii Umiejętności. [Czas z 17 lipca 1932, nr 161.]

Przy całej swej uczoności, a może właśnie wskutek niej, prof. Czubek odznaczał się wielką wyrozumiałością dla błędów młodego wieku. Raz na konferencji nauczycielskiej rozpatrywano sprawę czterech chłopców oskarżonych o szerzenie zgorszenia wśród kolegów. Sprawa była o tyle niezwykła, że owymi «gorszycielami» byli malcy z I klasy. Otóż, gdy większość profesorów była za wykluczeniem winowajców ze wszystkich szkół galicyjskich, a profesor Miklaszewski nawet ze wszystkich szkół monarchii, profesor Czubek był zdania, że, z uwagi na młody wiek uczniów i nie wyłączoną możliwość poprawy, jeżeli rodzice usilnych w tym względzie dołożą starań, byłoby wystarczającym wszystkich czterech wykluczyć tylko z Gimnazjum św. Anny. Zdanie prof. Czubka poparł tylko prof. Sokołowski (historyk). Ostatecznie Rada Szkolna wykluczyła tych chłopców ze wszystkich szkół galicyjskich.

Profesor Czubek zmarł w Krakowie w sędziwym wieku, mając lat 83, dnia 15 lipca 1932 r.

Copyright © by Usługi dla Ludzkości (xwa & mb).
Last UpDate: 12.01.2011 [ver.3.1 rb©]
Generation time: 0.00272sek.


Warning: Unknown: open(/var/lib/php5/sess_f846ddf63c5df61e22ce14a468fa4591, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0